On Air

Harlem Gospel Choir

Location:
B.B. King's