China Blue playlist for 03/06/2016

ArtistTitle
Xu Jia Ying (徐佳瑩)無眠 (No Sleep)*
Xu Jia Ying (徐佳瑩)你敢不敢 (Courage)*
Xu Jia Ying (徐佳瑩)不痛 (No Pain)*
Xu Jia Ying (徐佳瑩)不难 (Not Difficult)
Xu Jia Ying (徐佳瑩)修炼爱情 (Love Training)
Xu Jia Ying (徐佳瑩)喜欢你 (Like You)*
Xu Jia Ying (徐佳瑩)大雨将至 (Approaching Storm)*
Xu Jia Ying (徐佳瑩)理想人生 (Ideal Life)
Xu Jia Ying (徐佳瑩)绿洲 (Oasis)
Xu Jia Ying (徐佳瑩)我好想你 (I really Miss You)